top of page

Geriausia mokytoja?


Greičiausiai kiekvienas galime lengvai prisiminti savo mėgstamiausius ir labai nemėgiamus mokytojus iš mokyklos laikų. Kai kurie net teigia, kad mano X mokytoja taip sugebėjo mane įkvėpti ir įžiebti meilę X dalykui, kad dėl jos/jo esu čia, kur dabar esu. Arba, deja, atvirkščiai - gerai sekėsi, pavyzdžiui, chemija ir fizika, bet jų nesirinkau, nes labai nepatiko mokytojos, nors visada jaučiau, kad noriu studijuoti mediciną. Mammamia...


Taigi pasižiūrėkime, ką iš tikrųjų reiškia ,,geriausia mokytoja"?


Ką kalba mokslas apie ,,geriausią mokytoją?"? Anot mokslo ,,geriausio mokytojo" samprata yra daugiasluoksnė ir apima daugiau nei vien žinių perteikimą. Psichologijos, švietimo mokslų ir neurologijos tyrimai atskleidžia, jog efektyviausias mokymasis vyksta, kai mokytojas geba sukurti saugią, palaikančią ir įtraukiančią mokymosi aplinką.


Pirma, ,,geriausias mokytojas" yra tas, kuris skatina mokinių smalsumą ir norą mokytis, taip pat moka įžiebti aistrą tam tikrai mokymosi sričiai. Toks mokytojas yra ne tik informacijos šaltinis, bet ir mokymosi proceso vadovas, padedantis mokiniams rasti atsakymus į kylančius klausimus.


Antra, svarbus yra personalizuotas požiūris. Kiekvienas mokinys yra unikalus, todėl ,,geriausias mokytojas" prisitaiko prie kiekvieno mokinio mokymosi stiliaus ir poreikių. Tai reiškia, kad mokytojas yra atidus individualiems mokymosi tempams ir skirtingoms suvokimo strategijoms.


Trečia, ,,geriausias mokytojas" puoselėja emocinį ryšį su mokiniais. Psichologiniai tyrimai rodo, kad mokiniai geriau mokosi ir yra labiau motyvuoti, kai jaučia emocinį ryšį su mokytoju. Šis ryšys skatina pasitikėjimą, mažina mokymosi baimę ir skatina pozityvų požiūrį į mokymąsi.


Ketvirta, ,,geriausias mokytojas" yra nuolat mokantis ir tobulėjantis profesionalas. Mokytojas, kuris nuolat ieško naujų mokymosi metodų, dalyvauja profesinėse tobulėjimo programose ir atviras inovacijoms, gali suteikti mokiniams aukščiausios kokybės mokymąsi.


Pagaliau, ,,geriausias mokytojas" skatina kritinį mąstymą ir problemų sprendimą, rengdamas mokinius realaus pasaulio iššūkiams. Tai reiškia, kad mokytojas ne tik perduoda žinias, bet ir moko, kaip šias žinias taikyti praktiškai.


Taigi, ,,geriausias mokytojas" yra tas, kuris sugeba derinti profesionalumą su asmeninėmis savybėmis, tokiomis kaip empatija, kantrybė ir gebėjimas įkvėpti, formuodamas mokymosi patirtį, kuri ugdo ne tik intelektą, bet ir asmenybę.


Pateikta apžvalga apie tai, kas yra ,,geriausias mokytojas", remiasi bendrais švietimo mokslų, psichologijos ir neurologijos principais bei tyrimais, tačiau konkretūs šaltiniai nebuvo nurodyti dėl teksto sintetinio pobūdžio. Vis dėlto, norint gilintis į šias temas, rekomenduočiau šiuos bendrosios informacijos šaltinius bei autorius:

  1. John Hattie „Visible Learning“ (Matomas mokymasis) – knyga, kurioje apžvelgiama daugiau nei 800 metaanalizių apie mokymosi efektyvumą, pabrėžiant mokytojo vaidmens svarbą.

  2. Carol Dweck „Mindset: The New Psychology of Success“ (Požiūris: nauja sėkmės psichologija) – veikalas, kuriame nagrinėjama, kaip skirtingi mąstymo būdai įtakoja mokymosi procesą ir kaip svarbu skatinti augimo požiūrį tiek mokiniams, tiek mokytojams.

  3. Daniel Kahneman „Thinking, Fast and Slow“ (Mąstymas: greitai ir lėtai) – nors ir nėra tiesiogiai susijęs su mokymu, šis darbas suteikia įžvalgų apie žmogaus mąstymo procesus, kurie gali būti taikomi mokymosi strategijose.

  4. Angela Duckworth „Grit: The Power of Passion and Perseverance“ (Sisimas: aistros ir ištvermės galia) – knyga nagrinėja, kaip sisimas ir ištvermė yra svarbūs sėkmingam mokymuisi ir pasiekimams, ką gali skatinti mokytojas.
With Love,

Agne

Comments


bottom of page